Skip to main content

Estetisk tandvård

Tandfasader (skalfasad)

Tandfasader är tunna skikt som specialgörs just för din tand och brukar framförallt vara aktuellt vid svåra missfärgningar, ojämn tandplacering/tandform, glipor eller slitna framtänder.

Tandblekning

Innan man som patient bleker sina tänder bör en tandläkarundersökning göras för att ställa diagnos på dina tänder och bedömer utifrån denna om en tandblekningsbehandling ska genomföras. Du får med dig personliga blekningsskenor att använda hemma som du fyller med medföljande bleknings gel. Vi har valt att använda oss av ett välbeprövat blekmedel som ger mycket goda resultat på vanliga missfärgningar orsakade av kaffe, tobak och andra färgrika födoämnen.