Skip to main content

Behandlingar

Tandvärk

Tandvärk kan både vara lokaliserad till en tand eller över hela käken. Beroende på orsaken till din tandvärk blir behandlingen olika. Fyllningsterapi eller rotfyllningsterapi kan bli aktuellt.

Professionell tandrengöring

Blödande tandkött (gingivit) beror på en inflammation i tandköttet och orsakas vanligen av bakterier i tandköttskanten. Detta kan med tiden leda till tandlossning (parodontit) om denna inflammation får fortskrida. En god munhygien och regelbundna besök hos din tandläkare eller tandhygienist som kan ge dig individuella råd och tips hjälper dig. Vi använder oss av AirFlow för djupare rengöring av tänder och tandkött.

Tandfyllning

Om en tand drabbats av karies måste bakterierna avlägsnas och därefter fylls hålet igen med ett tandfärgat plastmaterial. Vi använder oss endast av högkvalitativa material för att uppnå bästa möjliga resultat. Det finns också möjlighet att byta ut amalgamfyllning, sluta mellanrum och göra fasader då med en estetisk indikation.

Rotfyllning/rotbehandling

Den vanligaste orsaken till att en tand behöver rotfyllas är att bakterier kommit in i pulpan där nerver och blodkärl finns. Det kan t.ex. vara bakterier från ett kariesangrepp eller mikrosprickor som orsakar att nerverna i pulpan blir irriterade och så småningom dör, varvid en rotbehandling måste göras för att rensa ut tanden på bakterier.

Tandutdragning/extraktion

Om en tand är så skadad att den inte går att rädda måste den tas bort. Efter smärtfri bedövning kan tanden försiktigt tas ut med fina instrument. Det är inte längre så traumatiskt som det var förr i tiden.

Tandimplantat

Tandimplantat är små titanskruvar som opereras in i käkbenet och på dessa fäster man sedan konstgjorda tänder. Enkelt beskrivet kan man säga att implantat fyller den funktion som våra tandrötter har, nämligen att förankra tänderna. Vi har panorama röntgen i kliniken som underlättar förarbetet inför implantat behandling. Vi använder oss av original material av högsta kvalitet.

Tandkronor

 Kronor är aktuellt när en större del av tanden av någon anledning gått förlorad och ersätter den förlorade tandsubstansen funktionellt och estetiskt.

Tandproteser

Tandproteser ersätter mjuk- och hårdvävnad i munhålan och kan bli aktuellt för dig som har flertalet förlorade tänder.

Bettskena

Det är vanligt förekommande med tandgnissling/tandpressning (bruxism) vilket kan orsaka tandslitage, smärta, huvudvärk mm. Många är omedvetna om att de gnisslar och pressar tänder då det även sker nattetid. En bettskena skyddar dina tänder mot slitage och kan hjälpa musklerna att slappna av så att de inte förblir lika ömma.

Vi utför också sportskydd/hockeyskydd samt snarkskena.

Barntandvård

Vi tycker att det är viktigt att barn går regelbundet till tandläkaren. Hos oss får barnen träffa tandläkaren varje år så att bettutveckling kan följas och munsjukdomar kan förebyggas. Att redan i tidig ålder vänja barnet vid tandläkarbesök minskar risken för framtida tandvårdsrädsla. Alla barn och ungdomar mellan 0-23 år erhåller kostnadsfri tandvård.